Definicja: Działalność gospodarcza inaczej samozatrudnienie

Indywidualna działalność gospodarcza, to jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

[adsense_id=”1″]

ZALETY I WADY SAMOZATRUDNIENIA
Zalety Wady
Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności Za zobowiązania odpowiada się całym swoim majątkiem
Krótki czas i stosunkowa łatwość w założeniu / likwidacji firmy Działalność raczej w mniejszym rozmiarze
Możliwe wszystkie formy opodatkowania Konieczność opłacania składek ZUS bez względu na dochody
Właściciel firmy jest sam sobie szefem, może dopasować do siebie rytm i czas pracy Trudno ,,wyrwać” się na urlop, praca często po godzinach i w weekendy
Mała firma jest elastyczna, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu gospodarczym Rozwój firmy i jej przyszłość uzależniona od jednej osoby
Możliwość odliczania różnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności (zakup samochodu, komputera itp.)

Podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.).

Dla osób planujących uruchomienie własnej firmy w formie indywidualnej działalności gospodarczej podstawowe znaczenie ma także definicja zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatkowa definicja pozarolniczej działalności gospodarczej (działalności gospodarczej) określa działalność zarobkową:

– wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową

– polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż

– polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego przepisu, który ma ogromne znaczenie dla osób zarabiających w ramach tzw. samozatrudnienia.

Zgodnie z art. 5b za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

– odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności

– są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności

– wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

[adsense_id=”2″]

Osoby planujące założenie firmy powinny dokładnie przemyśleć, jaką treść będą miały umowy zawierane z przyszłymi klientami. Jeśli okaże się, że kontrakt spełnia wszystkie trzy ww. warunki – fiskus uzna taką współpracę za stosunek pracy a nie za usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku konsekwencje podatkowe oraz ubezpieczeniowe dotkną zarówno samozatrudnionych jak i ich zleceniodawców.

Wysokość kapitału

Nie ma określonego minimum

Odpowiedzialność

Całym swoim majątkiem

Rejestracja

Urząd gminy (miasta)

Księgowość

Karta podatkowa

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Pełna księgowość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × 2 =